Connect with us

Genel

PAGDER’den sektör mensuplarına ÇED ve Çevre Danışmanlık hizmeti

Yayın Tarihi:

on

PAGDER Genel Sekreteri Barbaros Demirci, PAGDER’in  sektör mensuplarına ÇED ve Çevre Danışmanlık hizmeti hakkında bir açıklamada bulundu. Demirci  yaptığı açıklamada şunları söyledi: ” 2872 sayılı Çevre Kanunu 09.08.1983 tarihinde yürürlüğe girmiştir. O tarihten bu güne, kanunun daha etkin ve yaygın bir şekilde uygulanması, yükümlülerin görev, yetki ve sorumluluklarını daha iyi anlanması ve uygulamanın amacına ulaşması için Çevre Kanunu’na dayanılarak bir çok yönetmelik hazırlanmış ve yürürlüğe konulmuş bulunmaktadır. Yapılan uygulamalar göz önünde bulundurularak, yönetmeliklerle getirilen izin ve ruhsatlar iki ayrı yönetmelikte birleştirilmiş ve yapılacak uygulamanın esas ve usulleri bu iki yönetmelikte belirlenmiştir.”

Demirci, açıklamalarına şöyle devam etti: “Bu yönetmeliklerden birisi “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği”dir. Bu yönetmelikte, doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine neden olabilecek tüm faaliyetler iki liste halinde toparlanmış ve bu faaliyetlere başlanmadan önce, yönetmelik doğrultusunda gerekli işlemlerin tamamlanarak yetkili makamdan (kamu kuruluşundan) “ÇED Olumlu Belgesi” veya “ÇED Gerekli Değildir Belgesi” alınması gerektiği belirtilmiştir.

İkinci yönetmelikte ise; yukarıda belirtilen ÇED işlemleri tamamlanmış tesislerde uygulanan proseslere bağı olarak meydana gelebilecek her türlü katı, sıvı, gaz ve buhar gibi atıklara bağlı olarak tesislerin alması gereken “Geçici Faaliyet Belgesi” ve ayrıca “Çevre İzin ve Lisans Belgesi”nin esas ve usulleri belirlenmiş bulunmaktadır.

Bu yönetmeliklere göre;

i.           Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nde belirtilen  çalışmaların, yönetmelikte belirtilen esas ve usuller doğrultusunda yürütülmesi ve gerekli belgenin alınması işlemlerinin, işletme sahiplerince verilecek vekaletname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yeterlilik belgesi almış firmalar tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir.

ii.            Çevre Kanunu’nca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yürütülecek tüm işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilecek olup, bu işlemlerin de;

  • Tesis bünyesinde sürekli çalıştırılacak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yetki belgesi almış Çevre Görevlisi tarafından,
  • Tesis bünyesinde sürekli çalıştırılacak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yetki belgesi almış iki veya daha fazla Çevre Görevlisinden oluşturulacak Çevre Birimi tarafından veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınmış Yeterlik Belgesi bulunan bir Çevre Danışmanlık Firması tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bu belgeleri ilgili yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde almadan inşaata başlayan veya faaliyete geçen işletmeler ile bu belgeleri almasına rağmen, yine bu izinlerden birini almadan, işletme aşamasında fiziki yapısında, prosesinde veya kapasitesinde değişiklik yapan işletmelere ekonomik (para) ve faaliyeti durdurma cezalarının verileceği belirtilmektedir. Bu durumlarda uygulanacak cezai müeyyideler hem ilgili yönetmelikte ve hem de Çevre Kanunun da açık ve net olarak belirtilmiş bulunmakta olup, çevre cezaları hem yüksek ve hem de durdurulması mümkün olmayan cezalardır. Özellikle faaliyeti durdurma cezaları hem tesis sahibini ve hem de çalışanlarını ciddi sıkıntılara sokmaktadır.

Plastik Sanayicileri Derneği – PAGDER, plastik sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın Çevre Mevzuatı ile ilgili yükümlülüklerini uygun fiyat ve kaliteli hizmet alarak yerine getirmelerini ve cezai duruma düşmelerini önlemek amacıyla, ulusal bazda hizmet veren, şirket merkezi Ankara’da olan ve Trakya’da Şubesi bulunan ÇETSAN Çevre Danışmanlık Ltd. Şti. ile  aşağıda detayları verilen ÇED ve Çevre Danışmanlık hizmetlerini içeren bir hizmet alımı sözleşmesi imzalamıştır.

İlgili yönetmelikVerilecek hizmet
Çevresel Etki Değerlendirmesi YönetmeliğiÇED Olumlu Belgesi (EK:I)
ÇED Gerekli Değildir Belgesi(EK:II)
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında YönetmelikÇevre izin ve lisans Sürecinde danışmanlık(EK:I)
Çevre izin ve lisans Sürecinde danışmanlık(EK:II)
Çevre Denetim Yönetmeliği
Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik
Çevre izin ve lisans süresi dışında danışmanlık (EK:I)
Çevre izin ve lisans süresi dışında danışmanlık (EK:II)
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik
Yönetmelik kapsamına dışında değerlendirilmesine ilişkin yazılı görüş

Yukarıda detayları verilen ÇED ve çevre danışmanlık hizmetlerini uygun fiyatlarla ve kaliteli bir hizmet anlayışı ile almayı dileyen sektör mensuplarımızın ÇETSAN Çevre Danışmanlık Ltd.Şti’nin aşağıdaki linkte verilen adresleri ile iletişime geçerek sözleşme yapmalarını, konu ile ilgili detaylı bilgi için PAGDER Plastik Sanayicileri Derneği’nden Jale Filiz jale.filiz@pagder.org adresine başvurmalarını rica ederiz.”

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Devamını Oku
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trendler