Connect with us

PLASTİK MAKİNELERİ

PLASFED “2013 plastik işleme makineleri” raporunu açıkladı

Yayın Tarihi:

on

Türkiye plastik işleme makineleri, aksam ve parçaları üretimi yüzde 9 büyüdü, yüksek dış ticaret açığı devam ediyor!

 PLASFED_LOGO

PLASFED, Türkiye Plastik İşleme Makineleri Sektör İzleme Raporu’nu yayınladı. Rapora göre sektörün üretimi bir önceki yıla göre yüzde 9 artarak, 339 milyon dolara ulaştı. Türkiye plastik işleme makineleri sektöründe oransal olarak gerileme sürse de ithalat ağırlığı devam etti. İthalat bir önceki yıla göre yüzde 12 gerileyerek 527 milyon dolara düştü.

PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Aksoy yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin plastik mamullerde büyümesini sürdürdüğünü hatırlatarak, makine sektörünün de aynı hızda gelişmesi ve hatta sektörün talebinin büyük oranda Türkiye menşeli ürünlerle karşılanmasını arzu ettiklerini belirtti. Aksoy, “Bunun için birkaç öneri geliştirdik. Yabancı makine üreticilerinin Türkiye’de üretim yapması, yerli üreticilerin büyümesinin sağlanarak AR-GE’ye dayalı yeni ürünleri ortaya çıkarmasının desteklenmesi gerekli” dedi.

Plastik sektörüne yönelik olarak en kapsamlı ve düzenli verileri üreten PLASFED, 2013 yılı Türkiye Plastik İşleme Makineleri Sektör İzleme Raporu’nu yayınladı. Rapora göre, sektördeki yabancı menşeli makinelerin ağırlığı devam etti. Üretim ve ihracatta göreli olarak artış sürse de, iç pazardaki yabancı menşeli ürünlerin yüksek oranlı ağırlığı sorununda bir değişiklik olmadı.

“Türkiye’de üretilmiş makineleri kullanmak istiyoruz”

PLASFED Başkanı Selçuk Aksoy, rapora yönelik yaptığı değerlendirmede, Türkiye plastik mamul üretiminde hızlı bir artış görüldüğünü hatırlatarak, rekabet gücünün korunmasında verimli, yeni ürünlere imkan sağlayacak makine teçhizat yatırımlarının önemli bir unsur olduğunu kaydetti. Selçuk Aksoy şunları vurguladı: “Plastik sektörü elbette Türkiye’de üretilmiş, Türkiye menşeli makineleri kullanmayı istiyor, arzu ediyor. Bunun için birkaç öneri geliştirdik. Yabancı makine üreticilerinin Türkiye’de üretim yapması, yerli üreticilerin büyümesinin sağlanarak AR-GE’ye dayalı yeni ürünleri ortaya çıkarmasının desteklenmesi gerekli.”

Türkiye plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yüzde 70-80’inin ithal ürünlerle karşılandığını söyleyen Selçuk Aksoy, “ Şu anda makine imalatçılarımız ucuz ikinci el makinelerin ithalatı ile yine ucuz uzak doğu makinelerinin baskısı altında. Genel olarak bakıldığında plastik makineleri imalatı sektörümüzde küçülme devam ediyor. Yaptığımız değerlendirmelerde, bizim geleneksel ihracat pazarlarımızın dünya toplam makine ithalatı içindeki paylarının çok düşük olduğunu gördük. Demek ki yüksek miktarda makine ithal eden ülke ve ülke gruplarına yönelik bir girişim başlatmamız gerekiyor. Ayrıca, Türkiye imalat sanayii açısından büyük önem taşıyan yetişmiş insan gücünü ve merkezi konumunu kullanarak, global markaların Türkiye’de yatırım yapmasına yönelik özel bir teşvik politikası geliştirmelidir. Sektörümüzün çoğunluğu KOBİ sınıfındadır ve yeterli miktarda AR-GE yatırımı yapamamaktadır. Bunun da teşviki ile rekabet güçlerinin artırılması önem taşıyor. Bütün bunların Türkiye için plastik işleme makinelerine yönelik stratejik bir yaklaşım etrafında toplanması da sanırım en önemli adım olacaktır” dedi.

Üretim verileri:

PLASFED tarafından yayınlanan plastik işleme makineleri raporunda, Türkiye’de faaliyet gösteren 598 makine ve aksamları üreticilerinin yüzde 78’ine denk gelen 464 firmanın İstanbul’da yerleşik olduğu saptandı. İstanbul’u 6 firma ile İzmir takip ediyor.

Türkiye plastik işleme makineleri üretimi, küresel krizin etkisiyle, 2009 ve 2010 yıllarında yaşadığı düşüşün ardından tekrar toparlandı ve 2011’de başlayan büyümeyi 2013’te de sürdü. Sektör, bir öncesi yıla göre yüzde 9 üretimini artırarak, 2012’deki 311 milyon dolarlık üretimini 339 milyon dolara yükseltti.

İhracat verileri:

Türkiye’nin iç pazarında ithal makine ağırlığı devam etse de, son dönemde Türkiye’de makine, aksam ve parçaları imalatçılarının üretim ve ihracatında iyileşmeler gözlendi. 2003 yılında 22 milyon dolar olan ihracat, 2008 yılında 95 milyon dolara çıktıktan sonra küresel krizin olumsuz etkisi nedeniyle 2009 ve 2010 yıllarında geriledi ve 2010 sonunda 72 milyon dolar ile tamamlandı. Tekrar artmaya başlayan ihracat, 2011 sonunda 103 milyon dolar olurken, 2012’yi yüzde 19,4 artışla 123 milyon dolar seviyesinde, 2013 yılını da yüzde 9 artışla 134 milyon dolar seviyesinde tamamladı.

Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla; Rusya, (25 milyon dolar) İran, (11 milyon dolar) Almanya, (8 milyon dolar) Bulgaristan, Romanya, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan, Ukrayna ve Irak oldu.

İthalat verileri:

Türkiye, plastik işleme makine, aksam ve parçaları ithalatı, 2013 yılı sonunda bir önceki yıla göre yüzde 12 oranında azalarak 527 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin yüksek oranlı ithalatçı durumda olduğu plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe ithalat ekonomik durum ve yatırımlara bağlı olarak değişti. Türkiye’nin bu alandaki ithalatı 2003 yılındaki 257 milyon dolar seviyesinden düzenli olarak artarak 2008 yılında 507 milyon dolara ulaştı. Krizin etkisiyle 2009 ve 2010 yıllarındaki azalmanın ardından 2011 yılında en yüksek seviyesine ulaştı ve 692 milyon dolara ulaştı. Makine, aksam ve parçaları ithalatı 2012’de bir önceki yıla göre yüzde 14 gerileyerek 596 milyon dolara düştü. İthalat, 2013’te de gerileyerek 527 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İç pazar satışları (Sektörün makine ve teçhizat yatırımı):

Sektörün 2011 yılında 885 milyon dolar ile zirve yapan makine ve teçhizat yatırımı (ithalat dahil iç pazar satışları) gerileme eğilimini sürdürdü. 2012 sonunda 785 milyon dolara düşen satışlar, 2013 yılı sonunda da bir önceki yıla göre yüzde 7 oranında gerileyerek 732 milyon dolara indi. Plastik sektörünün, 2003 – 2013 yılları arasındaki toplam makine teçhizat yatırımı 6,4 milyar dolara ulaştı.

Dış ticaret dengesi ve birim fiyatlar:

Bu gelişmeler sonucunda, 2013 yılı sonu itibariyle sektörün dış ticaret açığı, bir önceki yıla göre yüzde 17 azalarak 393 milyon dolara geriledi. 2013 yılında, şişirme makineleri dışındaki tüm makinelerde dış ticaret açığı önemli ölçüde geriledi. Türkiye’nin ihracat ve ithalat birim fiyatlarındaki -az da olsa- dengesizlik de devam etti. Buna göre 2013 yılı sonunda birim ithalat fiyatı kg başına 12,4 dolar seviyesindeyken, birim ihracat fiyatı kg başına 11,91 dolar seviyesinde oldu.

 

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ GENEL ARZ – TALEP DENGESİ

( Milyon dolar )

 

2012

2013

% Artış

2013 / 2012

Üretim

311

339

9

İthalat

596

527

-12

İhracat

123

134

9

İç Satış

785

732

-7

Dış Ticaret Açığı

-474

-393

-17

İhracat / Üretim ( % )

39

39

 

İthalat / İç Satış ( % )

76

72

 

İhracat / İthalat ( % )

21

25

 

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trendler