Connect with us

Etkinlikler

PLASFED, CIPAD toplantısında sektörü başarıyla temsil etti

Yayın Tarihi:

on

PLASFED’in (Türkiye Plastik Sanayicileri Federasyonu) üye olduğu “Dünya Plastik Dernekleri Direktörler Konseyi”nin 2013 ilk toplantısı, 16 – 18 Haziran 2013 tarihleri arasında Brüksel –  Ghent’te gerçekleşti. PLASFED ve PAGDER Genel Sekreteri Barbaros Demirci, toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye plastik sektörünün durumunu ve ülkenin ekonomik göstergelerini değerlendirdi.

 PAGDER ve PLASFED Genel Sekreteri Barbaros Demirci

Dünyadaki plastik sanayicileri derneklerinden yöneticilerin üye olduğu; bilgi paylaşımı, küresel plastik sektörünün ortak konularında işbirliği ve güçbirliği sağlayan bir platform olan Dünya Plastik Dernekleri Direktörler Konseyi (CIPAD), Belçika Plastik Sanayicileri Derneği’nin ev sahipliğinde Brüksel – Ghent’te toplandı.

 

CIPAD, 5 kıta ve 49 ülkeden 64 plastik sivil toplum örgütünün üye olduğu bir platform

Yılda en az iki kez toplanan ve bu toplantılarda ülkelerin plastik sektöründeki gelişmelerin ve beklentilerin ele alındığı, küresel plastik sektör sorunlarının tartışıldığı Dünya Plastik Dernekleri Direktörler Konseyi’nin (CIPAD), aralarında Türkiye’den PLASFED’in de üye bulunduğu, 5 kıta ve 49 ülkeden 64 Plastik sivil toplum örgütü  üyesi bulunuyor.

Farklı ülkelerin derneklerinin sorunlar karşısındaki en iyi uygulamalarının paylaşıldığı, dernek yöneticileri arasında bir network sisteminin de kurulduğu CIPAD’ın  16 – 18 tarihleri arasında Brüksel’de yapılan yılın ilk toplantısına, ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Belçika, Hollanda, Japonya, Hindistan, Güney Afrika ve Türkiye plastik sanayicileri dernekleri ile EUPC ve Assocomaplast temsilcileri iştirak etti.

Toplantının ilk günkü oturumunda ülke dernekleri, kendi ülkelerinin ekonomilerindeki ve plastik sektörlerindeki gelişmeler ve beklentiler hakkında bilgi sundu. Paylaşılan bilgiler, veriler sonucunda hemen hemen tüm ülkelerin ekonomilerinde ve plastik sektörlerinde 2012 yılında negatif büyüme yaşandığı görüldü.

 “Türkiye ekonomisi, 2014’te yüzde 5 seviyesine kadar büyüme gösterebilir”

 

Toplantıya Türkiye plastik sektörünün çatı kuruluşu PLASFED’i temsilen iştirak eden Genel Sekreter Barbaros Demirci, Türkiye’nin 2012 yılında küresel finansal krizden en az etkilenen  ülke olduğunu, 2012’de hemen hemen tüm ülkeler negatif büyüme sergilerken Türk ekonomisinin  yüzde 2,2 büyüdüğünü; 2013 yılının ilk 3 ayında, ABD’nin yüzde 1,8 büyümesine, AB’nin yüzde 0,7 ve Euro bölgesinin yüzde 1,1 gerilemesine rağmen Türkiye ekonomisinde yüzde 3 büyümenin gerçekleştiğini belirtti.

PLASFED Genel Sekreteri Barbaros Demirci, dünyanın en önemli ekonomik kurumlarının yaptığı tahminlere göre Türkiye ekonomisinin 2013’de en az yüzde 3,2, 2014’te de en az yüzde 3,7 büyüyeceğini ve bu büyümenin yüzde 5’lere kadar çıkabileceğini vurguladı. Demirci, 2002 ve 2012 yılları arasında Türkiye ekonomisindeki ortalama yüzde 5,2 büyümeye karşılık Türkiye plastik sektörünün ortalama 10,8 büyüme gösterdiğini ve 2013 sonunda proses kapasitesinin 8 milyon tona yaklaşacağını, İtalya’da görülen yüzde 20 gerileme sonucunda da  Türk plastik sektörünün ton bazında İtalya’nın önüne geçebileceğini belirtti.

Barbaros Demirci toplantıda yaptığı konuşmada sözlerini şöyle sürdürdü: “AB’de miktar bazında ikinci sıraya çıkmış olan Türkiye plastik sektörü, katma değeri daha küçük mamuller üretmesi nedeniyle, ciro ve ihracatta değer bazında gerilerde kaldı. 2023 yılında 18 milyar dolar ihracat yapmayı hedefleyen sektörün bu hedefine ulaşabilmesi, ancak geleneksel ürünlerden katma değeri çok büyük ürünlerin üretimine geçmesi ile mümkün olabilecektir.”  Demirci yaptığı sunumunda da, Türkiye plastik sektörünün büyümesinin ardındaki itici güçleri aktararak Türkiye’nin kendi bölgesinde en gelişmiş plastik sektörüne sahip olan ülke olduğununu paylaştı.

“PLASFED, yerli ve yabancı yatırımcılar için Türkiye’de tek referans haline geldi”

 

Toplantının ikinci gününde ise katılımcılar, kendi derneklerince sürdürülen en iyi uygulamalar hakkında bilgiler sundular.  Barbaros Demirci, Türkiye plastik sanayicileri derneği olan PAGDER öncülüğünde Plastik Sanayicileri Federasyonu’nun kurulduğunu, şu anda beş derneği ve bini aşkın firmayı temsil eden PLASFED’in, plastiğin yoğun olarak üretildiği diğer illerde de dernekleşme faaliyetlerini sürdürdüğünü aktardı.

PLASFED’in yerli ve yabancı yatırımcılar açısından Türkiye’de tek referans haline geldiğini belirten Demirci, PAGDER’in sektörün ihtiyaçlarına paralel olarak tüm ülkelere örnek teşkil edebilecek bir “kümelenme modeli” geliştirdiğini, Vize ve Bilecik’te iki plastik şehri kurulacağını, bu OSB’lerin Türkiye’nin plastik üretim ve ihracat merkezleri haline geleceğini vurgulayarak yabancı yatırımcıları bu OSB’lere yatırım yapmaya davet etti.

“Türk plastik sektörünün en önemli sorunlarından biri ara eleman ihtiyacı”

Firmaların verimliliklerini ve rekabet düzeylerini arttırmak amacıyla ortak hammadde satın alma projesi üzerinde çalışıldığını da belirten Barbaros Demirci şunları söyledi: “Türkiye’de plastik sektörünün en önemli sorunlarından biri ara eleman ihtiyacı. Bu konuda süren okul yatırımlarının gecikmesi nedeniyle, biz Vize’de plastik meslek yüksek okulunun açılmasına ön ayak olduk. Yeni okullar yapılması yerine plastiğin yoğun olarak kullanıldığı illerdeki meslek okullarının atıl kapasitelerini plastik bölümlerine çevirmek için çalışmalar sürüyor. Federasyonumuzun amiral derneği PAGDER olarak dünyanın en önemli plastik fuarlarının Türkiye satış temsilciliklerini aldık. Bu fuarlara iştirak ederek ve sektörel geziler organize ederek firmaların ihracat düzeylerini arttırmaya çalışıyoruz.”

Sürdürülmekte olan URGD projesi ile seçilen hedef pazarlarda B2B toplantıları gerçekleştirileceğini vurgulayan Demirci, PLASFED ve PAGDER’in global plastik derneklerine üye olduğunu ve birçok ülke ile anlaşmalar yaparak, Türkiye plastik sektörünü tüm global platformalarda tanıttığını belirtti.

Belçika’da faaliyet gösteren QUADRANT ve DECEUNICK firmalarına da ziyaretlerin gerçekleştirildiği toplantıda, EUPC danışmanları tarafından REACH ve inovasyon hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

CIPAD’in bir sonraki toplantısının Aralık ayında Almanya’da VDMA ev sahipliğinde yapılmasına karar verildi.

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trendler