Connect with us

Genel

PLASFED, İSO 500 plastik sektörü raporu hazırladı

Yayın Tarihi:

on

 

PLASFED’in hazırladığı İSO 500 raporuna göre, hükümetin ekonomide ”soğuma yılı” olarak planladığı 2012’de büyük plastik firmalarının da zorlandığı gözlendi. Bütün imalat sanayisi şirketleri gibi, plastik imalatçıları da performanslarında düşüş yaşadı. İSO 500 içinde plastik imalatçılarının sayısı 18’den 17’ye indi.

PLASFED_LOGO

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl yayınlanan “İSO 500 – Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesine, 17 plastik imalatçısı firma girdi. PLASFED’in İSO 500 raporundan yaptığı analizlerde, Türkiye’nin en büyük plastik imalatçılarının 2012 performanslarında bir önceki yıla göre düşüş oldu saptandı. Raporda, sektöre yönelik son dönemde alınan kararların, Türkiye ve dünya ekonomisinde devam eden ekonomik durumun olumsuz sonuçlarının hem imalat sanayisine hem de plastik sektörüne yansıdığı gözlemine yer verildi.

PLASFED raporunda, 2012 yılında bir önceki yıla göre dünyada gelişmiş ülkelerdeki üretim artışının yüzde 1,2 gibi çok düşük bir seviyeye indiği, Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı olan Avrupa’nın ise yüzde 0,9 gerileme ile karşı karşıya kaldığı değerlendirmesi yapıldı.

Raporda, Türkiye’nin ekonomi politikalarının öngördüğü biçimde “soğuma yılı” olarak tasarladığı 2012 yılında yüzde 2,2 ile son yılların en düşük büyüme performanslarından birinin görüldüğü belirtildi.  Türkiye’nin zayıf bir büyüme hızı gösterdiği, dış açıktaki olumsuzlukların sürdüğü, kurların baskı altında tutularak enflasyonun belirli bir düzeyde kalmasının sağlandığı 2012 yılında, ISO sıralamasında ilk 500’e girme başarısını elde eden 17 firmanın da bu yansımaların etkisiyle performans ve finansal yapılarında olumsuzlukların yaşandığı tespiti yine raporda yer aldı.

İSO 500-2012 sıralamasında yer alan plastik sektörü firmalarının toplam değerleri üzerinden yapılan hesaplamanın da yer aldığı raporda, üretimden satışlarda, satış hasılatlarında, ihracat, öz sermaye ve net ihracatlarında düşüş olduğu hatırlatıldı.

Sektör, küçülmeyi, pazar kaybetmeyi değil; koşmayı, Avrupa lideri olmayı istiyor!

PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Aksoy, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2012’de sektörün; başta hammadde tedarikine getirilen ek vergi ve teşvik dışında bırakılması olmak üzere bir dizi beklenmedik kararla karşı karşıya kaldığını, Türkiye ekonomisinin büyüme hızındaki düşüş ve Avrupa ile diğer pazar ülkelerdeki ekonomik-siyasi sorunlarla boğuştuğunu kaydetti.

Selçuk Aksoy, “Bütün olumsuz koşullara göğüslemek için sektör canla – başla çalışmış ve 2012’de her şeye rağmen büyümesini sürdürmüştür. Türkiye plastik imalatçıları koşmak, daha hızlı büyümek istiyor. Ancak, görülüyor ki, imalat sanayisinin genelinde olduğu gibi, İSO 500 içindeki firmalarımız olumsuz iç ve dış şartlardan sektörün geneline göre daha fazla etkilenmiştir. Plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaların büyümeye devam etmeye ihtiyacı var. Oysa sektörümüz 6. Bölge hariç teşvik sistemi dışındadır. Ülke hedefimizin, Avrupa’nın 3. büyük plastik üreticisi olan sektörümüzün küçülmesi, pazar kaybetmesi değil; Avrupa ve hatta dünya liderliği olması gerekiyor. Bu hedefe ulaşacak potansiyelimizin olduğu da aşikardır. Büyük firmalarımızı daha da büyüterek her birini dünya devi haline getirmek, KOBİ’lerimizi de büyük şirket haline dönüştürmemiz gerekli” dedi.

İSO 500’e giren plastik firması sayısı 18’den 17’ye indi!

PLASFED raporunda, İSO 500 içindeki plastik firmalarının, 2009 yılında 23 ile en yüksek sayısına ulaştığını ancak bu yıldan sonra sürekli azalarak 2012’de 17’ye düştüğü belirtildi. İSO 500 listesinin geneli dikkate alındığında, bütün performans göstergelerinde iyileşme görüldüğü kaydedilirken, plastik sektörünün performans göstergelerindeki düşüşün anlamlı olduğu kaydedildi.

İSO 500’e giren plastik firmalarının üretimden satışların yüzde 13,7 satış hasılatlarının yüzde 12,6 öz sermayelerinin yüzde 23,9, net aktiflerinin yüzde 5,9, ihracatlarının yüzde 14,7 ve çalışan sayılarının yüzde 10,4 azaldığı, dönem karlarının yüzde 26,2 arttığı, yarattıkları brüt katma değerlerinin ise aynı düzeyde kaldığı belirtildi.

Büyük firmaların sektördeki payı düşüyor!

Yapılan analizde, İSO listesine girmeyi başaran büyük firmaların, sektör içindeki paylarında da düşüş tespit edildi. Plastik firmaları, 2011’de toplam sektör ihracatının yüzde 28,3’ünü gerçekleştirirken, bu oran 2012’de yüzde 20,8’e düştü. Üretimdeki payı ise yüzde 12,8’den, yüzde 9,6’ya indi.

2012 YILINDA İSO SIRALAMASINDA İLK 500’E GİREN PLASTİK FİRMALARI

2012

Sıralama

2011

Sıralama

Kuruluşlar

112

128

Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

180

169

Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

190

226

Pakpen Plastik Boru ve Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.

230

202

Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

252

233

Polinas Plastik San. ve Tic. A.Ş.

260

301

Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

269

331

Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi A.Ş.

309

285

Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş.

310

266

Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş.

313

346

Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.

320

348

Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

322

261

Vatan Plastik San. ve Tic. A.Ş.

414

443

Hakan Plastik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş.

430

411

SUNJÜT Suni Jüt San. ve Tic. A.Ş.

450

429

Wavin TR Plastik Sanayi A.Ş.

455

Esen Plastik San. ve Tic. A.Ş.

468

Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş.
  Plastik Sektörü Toplam

            Kaynak : ISO 2012 – 500 Büyük Sanayi Kuruluşu

PLASTİK SEKTÖRÜNDE İLK 500’E GİREN FİRMALARIN PERFORMANS DEĞİŞİMLERİ ( 2012/2011) (MİLYON TL )

 

Plastik Sektörü

İSO İLK 500

Performans Değişimi

( yüzde )

 

2011

2012

2011

2012

Plastik Sektörü

İSO İLK 500

Üretimden Satışlar ( Net )

5.891,7

5.086,3

323.878,5

353.699,3

-13,7

9,2

Satış Hasılatı ( Net )

6.317,8

5.520,5

409.824,3

423.621,1

-12,6

3,4

Brüt Katma Değer

558,4

558,7

115.993,2

118.803,6

0,0

2,4

Öz Sermaye

1.741,6

1.325,9

154.074,8

169.534,4

-23,9

10,0

Net Aktifler

3.864,6

3.637,3

332.845,4

359.483,1

-5,9

8,0

Dönem Karı ( Vergi Öncesi )

144,5

182,4

22.752,9

24.192,2

26,2

6,3

İhracat ( 1.000 $ )

986,8

841,7

63.337,6

63.712,2

-14,7

0,6

Çalışan Sayısı ( Kişi )

8.990

8.056

574.589

596.055

-10,4

3,7

Kaynak : ISO 2011 – 2012 500 Büyük Sanayi Kuruluşu

PLASTİK SEKTÖRÜNDE İLK 500’E GİREN FİRMALARIN SON 5 YIL İÇİNDE TOPLAM PLASTİK SEKTÖRÜ İÇİNDEKİ PAYLARI ( Milyon ABD $ )

 

2008

2009

2010

2011

2012

Sektörün Toplam Üretim Değeri

22.065

20.694

23.705

28.459

29.335

İlk 500’e Giren Plastik Firmaların Toplam Üretimleri

3.109

2.821

3.372

3.637

2.826

İlk 500’e Giren Firmaların Toplam Sektör Üretimindeki Payı ( yüzde )

14

14

14

13

10

Sektörün Toplam Ürün İhracatı ( Hammadde hariç )

2.948

2.572

3.012

3.485

4,038

İlk 500’e Giren Firmaların Toplam Ürün İhracatı ( Hammadde Hariç )

965

888

917

987

842

İlk 500’e Giren Firmaların Toplam Sektör Ürün İhracatındaki Payı ( yüzde )

33

35

30

28

21

Kaynak : ISO 2008 – 2012 / 500 Büyük Sanayi Kuruluşu

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trendler