Connect with us

Genel

PLASFED Türkiye plastik sektörü 2014 ilk çeyrek değerlendirmesini yayınladı

Yayın Tarihi:

on

Plastik sektörüne yönelik kapsamlı ve düzenli verileri yayınlayan PLASFED, 2014 ilk çeyrek (Ocak-Mart) sektör raporunu ve 3 aylık gerçekleşmeler ışığında 2014 yılsonu tahminlerini yayınladı. Raporda, yılın ilk üç ayı sonunda, geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında üretimdeki artışın yüzde 7,6 oranında olduğu, miktar bazında ise yüzde 6,1 oranında artış sağlandığı belirtildi.

PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Aksoy, rapora ilişkin değerlendirmesinde, “Sektörümüzde büyüme hızında düşüş olması ihtimali belirdi. Yılın kalanı için, genel ekonomik durumun aynı kaldığı varsayımı altında büyümemiz sürecek. Büyüme hızının artıp artmayacağı ise genel ekonomik faaliyetlerin hızlanmasıyla ilgili bir durum. Hem yurt içinde hem de yurt dışında pazarımızı korumak için çalışmalarımız sürecek” dedi.

PLASFED (Plastik Sanayicileri Federasyonu), 2014 yılı ilk çeyreğine ilişkin (Ocak-Mart) gelişmelerin yer aldığı “Türkiye Plastik Sektörü 2014- 3 Aylık Değerlendirmesi ve 2014 yılı Beklentileri” raporunu yayınladı. PLASFED’in hazırladığı raporda, Türkiye plastik üretiminin yılın ilk çeyreğinde büyümesini sürdürdüğü ancak küresel ekonomik gelişmeler ve Türkiye’nin genel ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlamanın da etkisiyle büyüme hızının düştüğü açıklandı.

Türkiye plastik sektörü büyümesi 2014’te de devam edecek ancak büyüme hızında düşüş görülecek!

PLASFED raporunda, yılın ilk üç ayı sonunda, 8.8 milyar dolar değerinde, 2 milyon 6 bin ton mamul üretildiği, 733 milyon dolarlık ithalata karşılık, 1 milyar 149 milyon dolar ihracat yapılarak 416 milyon dolar dış ticaret fazlası verildiği bilgisi yer aldı. Raporda, küresel ekonomik faaliyetlerdeki toparlanma eğilimine rağmen risklerin devam ettiği ve başta kur dalgalanması olmak üzere Türkiye ekonomisine ilişkin faaliyetlerde de yavaşlama işaretleri görüldüğü vurgulandı. Bu durumun plastik sektörünü de etkileyeceği belirtilen raporda, mevcut koşulların devam edeceği, büyümeyi destekleyici ek önlem (Merkez Bankası faiz indirimi vb.) alınmaması varsayımı üzerinden yapılan değerlendirmede tüm bu gelişmelerin 2013 son aylarından itibaren ekonomide ve sektörlerde büyüme oranlarında düşüş göz önüne alındı. Bu düşüşün, işletmelerin kapasite kullanımlarını düşürmelerine, imalat sektöründe ham madde de dış kaynaklı alımlarda kısıtlamaya gidilmesine, faizlerde ki artışın kredilere yansıyarak başta otomotiv olmak üzere ekonominin lokomotif sektörlerini olumsuz etkilemesine neden olduğu saptandı. Tüm bu veriler ışığında da, Türkiye plastik sektöründe de yılın ilk 3 ayında bu olumsuz gelişmenin etkileri hissedilmeye başlandığı ve sektörde büyüme hızının gerilediği sonucuna varıldı.

“Kısa vadeli riskler oluştu”
PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Aksoy, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, imalat sanayinin kısa vadeli riskleri arasına kur seviyesinin de eklenmesiyle yönetilmesi gereken bir döneme girildiğine işaret ederek şunları söyledi: “Sektörümüzde büyüme hızında düşüş olması ihtimali belirdi. Yılın kalanı için, genel ekonomik durumun aynı kaldığı varsayımı altında büyümemiz sürecek. Büyüme hızının artıp artmayacağı ise genel ekonomik faaliyetlerin hızlanmasıyla ilgili bir durum. Hem yurt içinde hem de yurt dışında pazarımızı korumak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Elbette yüksek cari açık ve enflasyondaki yükseliş riskine karşı ekonomi politikaları geliştirilecek. Fiyat istikrarı ve finansal istikrar biz üreticilerin de talep ettiği bir ekonomik ortam. Buna karşılık, geçmişte örnekleri görüldüğü gibi plastik sanayicisini zor durumda bırakacak özellikle hammaddedeki gümrük ayarlamaları endişelerini de taşımıyor değiliz” dedi.
Geçen yıla kıyasla üretim artış hızında ciddi düşüş görülebilir!
PLASFED raporunda, yılın ilk 3 ayı sonu verilerine göre üretim miktar bazında yüzde 6,4 oranında artarak, 1 milyon 936 bin tondan 2 milyon 60 bin tona yükseldi. Yine miktar bazında ihracat yılın ilk çeyreği sonunda, geçen yılın aynı dönemine göre 329 bin tondan 369 bin tona yükseldi.

Değer bazında bakıldığında ise geçen yıl Ocak-Mart döneminde 8 milyar 250 milyon dolarlık üretim değerine ulaşılırken, bu yıl aynı dönemde yüzde 7,6 artış ile 8 milyar 878 milyon dolarlık üretim yapıldı. Dış ticaret fazlası yüzde 14,9 oranında artarak 416 milyon dolar oldu. İhracat yüzde 13,4 oranında arttı ve 1 milyar 149 milyon dolara, ithalat ise yüzde 12,5 oranında artarak 733 milyon dolara çıktı.

PLASFED raporunda, üç aylık gerçekleşmelere bağlı olarak yıl sonu tahminlerine de yer verildi. Buna göre, 2013 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 17 oranında büyüyen sektör, 2014 yılı sonunda, 2013’e göre yüzde 3,3 oranında büyüyecek. Değer bazında üretim 35 milyar 511 milyon dolar olacak. Artış hızları sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 1 olmak üzere ihracat 4,5 milyar dolar, ithalat 2,9 milyar dolara yükselirken, dış ticaret fazlası yaklaşık 1 puan düşerek 1 milyar 665 milyon dolar olacak.

PLASFED raporunda, mevcut varsayımlar altında 2014 yılı sonunda, üretimin yüzde 13’ünün ihraç edileceği, toplam yurtiçi tüketimin yüzde 9’unun ithalatla karşılanacağı, (Türkiye pazarının yüzde 91’inin yerli üreticilerin ürünleriyle karşılanacağı) ihracatın ithalatı karşılama oranının da yüzde 157 olarak gerçekleşeceği tahmini yapıldı. Üretimdeki artışın büyük kısmının yurtiçi tüketim artışından kaynaklanacağı kaydedildi.

Doğrudan ve dolaylı sektör ihracatı toplamda 2 milyar 999 milyon dolar!
PLASFED raporunda, plastik mamul ve hammadde ile plastik mamullerin kullanıldığı ihraç malları üzerinden oluşan dolaylı ihracat bilgilerine de yer verildi.
2014 birinci çeyreği sonunda, sektörün toplam doğrudan ihracatı 279 milyon doları hammadde ve 1 milyar 149 milyon doları mamul olmak üzere toplam 1 milyar 428 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sektörün dolaylı ihracatı ise üç ay sonunda 1 milyar 571 milyon dolar oldu.

Böylece, 2014 Ocak-Mart döneminde, hammadde, doğrudan ve dolaylı olmak üzere sektörün ihracatı 2 milyar 999 milyon dolara ulaştı.

PLASTİK MAMULLERDE ARZ VE TALEP DENGESİ ( Milyon $ )
2013 2013/3 2014 / 3 2014/2013
3 ay % Artış 2014 / Tahmin (Tahmin) % Artış 2014/2013
Üretim 34.364 8.250 8.878 7,6 35.511 3,3
İthalat 2.902 651 733 12,5 2.931 1,0
İhracat 4.583 1.013 1.149 13,4 4.596 0,3
Yurtiçi Tüketim 32.684 7.888 8.462 7,2 33.847 3,6
Dış Ticaret Fazlası 1.680 362 416 14,9 1.665 -0,9
İhracat / Üretim(%) 13 12 13 13
İthalat/Yurtiçi Tüketim ( % ) 9 8 9 9
İhracat / İthalat ( % ) 158 156 157 157

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trendler