Connect with us

Genel

Plastik sektörü PAGDER ile yurt dışında ihracat ve tanıtım ofisleri açıyor

Yayın Tarihi:

on

PAGDER, fuar ve iş gezileri, UR-GE projeleriyle sürdürdüğü ihracat atağına, yurt dışında ihracat ve tanıtım ofisleri açarak devam etme kararı aldı. Ekonomi Bakanlığı destek programından yararlanacak yeni proje ile “Hedef ve Öncelikli Ülkeler”den bazılarında plastik sektörünün pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine destek vermek amacıyla ofis/showroom’lar açılacak. Proje kapsamında sektör mensuplarından görüş toplanmaya başlandı.

HUSEYIN_SEMERCI

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) ihracat hamlesine yeni bir halka ekliyor. Fuar ve iş gezileri yanında, UR-GE projeleri de yürüten PAGDER, yurt dışında pazarlama ve tanıtım faaliyetleri yürütmek üzere bazı ülkelerde tanıtım ofisi ve ‘showroom’lar açma kararı aldı. Ekonomi Bakanlığı destek programından da yararlanacak ofisler, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yürütecek.

PAGDER, ihracat ve tanıtım ofis/showroom’ların açılacağı ülkeleri belirlemek ve yapılacak çalışmalara ilişkin sektör görüşlerini almak amacıyla görüş toplamaya da başladı. Sektör mensuplarına gönderilen anket formuyla, hangi ülkelerde ofis/showroom açılması ve ne tür faaliyetler yürütülmesi konusunda görüşler alınacak.

Sürekli bilgi akışı, sürekli tanıtım ve pazarlama faaliyeti yürütülecek dış temsilcilikler önemli bir eksikliği tamamlayacak

Yurt dışında ihracat ve tanıtım ofisleri/showroom’lar açılması kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan PAGDER Başkanı Hüseyin Semerci, “Ağır rekabet koşullarında üretim ve ihracat yapan sektörümüze pazarlama ve tanıtım alanında yeni bir imkan sağlamanın gayreti içindeyiz. PAGDER geçmişten bu güne fuar ve iş gezisi etkinlikleriyle ihracata katkı veriyor. UR-GE projeleri de yürütüyoruz. Şimdi bu çabalara yurt dışı temsilcilikler, ofis ve showroom ekleme kararı aldık. Sürekli bilgi akışı, sürekli tanıtım ve pazarlama faaliyeti yürütülecek bu birimlerle önemli bir eksikliği tamamlama imkanı bulacağımıza inanıyorum. Projemizi oluşturduk. Faaliyetleri zenginleştirmek ve hangi ülkelerde birim açacağımıza karar vermek için sektör mensuplarının görüşlerini topluyoruz. Kısa süre içinde sonuca ulaşmak istiyoruz” dedi.

PAGDER yurt dışı birimlerin görev tanımını belirledi

Ekonomi Bakanlığı’nın yurt dışı birim destek programından (2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ) yararlanmayı da içeren projede, açılacak yurt dışı temsilciliklerin görev tanımı belirlendi. Buna göre, temsilcilikler;

·         Proje ortağı firmalarca üretilen mamullerin ve makinelerin yıl boyunca sahada sıcak tanıtımının yapılması,

·         Proje ortağı firmaların temsilcilerine sekreterya hizmetinin verilmesi, toplantılarının ve randevularının organizesi, ofis içinde toplantı odası tahsisi ve ofis imkanlarından faydalandrılması,

·         Proje ortağı firmaların temsilcilerine hedef ülkeyi ziyaretleri esnasında havaalanından başlayıp havaalanında sonlanan süre zarfınca refakat edilmesi,

·         Proje ortağı firmaların temsilcilerine tercümanlık ve rehberlik hizmetlerinin verilmesi

faaliyetlerini sürdürecek. Sektörden gelecek görüşler doğrultusunda görevler zenginleştirilecek.

PAGDER yönetecek

PAGDER, Ekonomi Bakanlığı tarafından da mali olarak desteklenecek ofislerde, ilgili Tebliğ’de tanımlanan “İşbirliği Kurumu” olarak süreçleri yönetecek. Ofis ve/veya showroom içeren temsilciliklerin (birimler) her biri en az 15 sektör mensubunun katılımıyla oluşacak. Bu temsilcilikler, plastik sanayicileri ile hedef pazarlardaki iş insanları arasında köprü oluşturacak ve yurt dışı ofislerin, kurulum, işletim organizasyonlarını yapacak.

PAGDER tarafından koordine edilecek her yurt dışı temsilciliğinde “proje ortağı” olarak yer alacak şirketlerin PAGDER’e üye olması şartı aranacak. Doğrudan rekabet içinde bulunan firmaların aynı ofis- showroom’da yer alması halinde, başvuru önceliği dikkate alınarak karar PAGDER tarafından verilecek.

Türkiye endüstrisine, alana özel, spesifik yayınlar üreten MONETA Tanıtım’ın sektörel dergilerinin editörlüğünü yapmaktayım. Yeni nesil, dinamik yayıncılık anlayışıyla, dijital ve basılı mecralarda içerik geliştirmek için çalışmaktayız.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trendler